Bài mới trên hồ sơ

không hiểu cách dùng, sao không có tài liệu gì vậy mọi người TvT
A
Adam
chưa cập nhật kịp bạn ơi, trang đang xây dựng mà ^^
teflon
teflon
ok anh =))
Trời đất quỷ thần ơi. Chắc có lẽ từ nay về sau em sẽ không bao giờ vào trang này nữa đâu. Tâm huyết của em đổ sông biển cả rồi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trang có vấn đề nữa. Chán nãn lắm rồi...
A
Adam
xin lỗi ngân phong nhiều, ad sẽ không làm bên truyện nữa