Bài mới trên hồ sơ

"Người ta thường nói: Cái gì cũng có giới hạn của nó. Nhưng hôm nay, mày đã chứng mình được ràng không phải cái gì cũng có giới hạn. Điển hình là sự ngu người của mày." -_- trời má
Các bác ơi, mấy ngày nay em không thể tải ảnh lên rum. OwO Helppp
Adam
Adam
bạn tải ảnh bên imgur rồi cop qua nha.
Top Dưới