Thông báo Admin v/v đăng thơ không được

Nguyễn Thành Sáng

Vna's mem
Tác giả
Point
93
#1
Em (Cháu) thân mến!
Không biết vì lý do kỷ thuật hay gì khác mà thời gian gần đây hai dòng thơ
của Nguyễn Thành Sáng không thể đăng thơ tiếp được, ở dưới hiện lên dòng chữ thế nầy:
YOU HAVE INSUFFICIENT PRIVILEGES TO REPLY HERE.
Nhờ Em (Cháu) coi lại dùm!
Cám ơn nhiều! Thân mến!
 
Top Dưới