• Thông báo diễn đàn sẽ bảo trì trong thời gian tới, diễn đàn sẽ chuyển sang chế độ chỉ có thể xem. mọi bài viết quan trọng vui lòng sao lưu về máy để tránh tình trạng mất bài viết. xin cảm ơn

[Hướng dẫn] khắc phục lỗi đăng nhập vào nick xong bị thoát ra

Adam

Administrator
Administrator
Point
200
#1
Cách 1: đăng nhập vào nick -> rồi đăng xuất -> đăng nhập lại
Cách 2: vào lịch sử -> chọn xóa dữ liệu duyệt web - > chọn xóa cookies -> vào web đăng nhập lại
 
Top Dưới