Gợi ý mẹo học bảng tuần hoàn hài hước và dễ nhớ - Hải Hà

teflon

New member
12/5/18
2
12
3
Lúa
7
#1
1. Từ một ý tưởng vô cùng thú vị về các dãy hóa trị
Từ những nguyên tố khô khan, những câu nói có nghĩa thậm chí vô nghĩ đã ra đời giúp các bạn học sinh dễ dàng học thuộc hơn.

Sau đây là mẹo học bảng tuần hoàn được chia sẻ khá nhiều, giúp học thuộc hóa trị của các nguyên tố.

- Nhóm IA: Hi rô - Li - Na - Không - Rời bỏ - Cộng sản - Pháp. (H;Li;Na;K;Rb;Cs;Fr)

- Nhóm IIA: Banh - Miệng - Cá - Sấu - Bẻ - Răng. (Be;Mg;Ca;Sr;Ba;Ra)

- Nhóm IIIA: Ba - Anh lấy - Gà – Trong(In) - Tủ lạnh. (B;Al;Ga;In;Tl)

- Nhóm IV: Chú - Sỉ - Gọi em - Sang nhậu - Phỏ bò. (C;Si;Ge;Sn;Pb)

- Nhóm V: Ni cô - Phàm tục - Ắc - Sầu - Bi. (N;P;As;Sb;Bi)

- Nhóm VI: Ông - Say - Sỉn - Té - Pò. (O;S;Se;Te;Po)

- Nhóm VII: Phải - Chi - Bé – yêu(I) - Anh. (F;Cl;Br;I;At)

- Nhóm VIII: Hằng - Nga - Ăn - Khúc - Xương - Rồng .(He;Ne;Ar;Kr;Xe;Rn)


2. Đến những sáng tạo vô cùng hài hước

Cùng tham khảo thêm một vài mẹo học bảng tuần hoàn khác và tìm cho mình cách tiếp cận phù hợp nhất, hoặc tự viết theo cách của bản thân. Tại sao không?

- Từ bạn có tên Nguyễn Thắng:

IA: Li Nào Không Rót Cà Phê

IIA: Bẽ Miệng Cá Sấu Lấy Răng

IIIA: Bố Ai Gáy Inh Tai

IV: Ca Sĩ Ghét Thiếc Chì

V: Người Pháp Ăn Sống Bí

VI: Ông Sã Sẽ Té Bò

VII: Phải Chi Bé Yêu Anh

VIII: Hãy Nhìn Anh Kĩ Sẽ Rõ


Bảng nguyên tố hóa học

- Một bạn có tên Công Trữ thì học theo cách:

IA: Lính nào không rượu cà phê

IIA: Bé Mang Cá Sang Bà Rán

IIIA: Cô Sinh Ghé Sang Phố

IV: Ông Say Sưa Táp Phở

V: Fải Có Bánh Ít Ăn

VI: Hè Này Anh Không Xuống Ruộng

Ngoài học thuộc hóa trị, có bạn cũng đưa ra những cách học thuộc nguyên tố, chẳng hạn với bạn có tên Anh Kiệt cách thuộc 20 nguyên tố đầu của bảng tuần hoàn là: Hoàng - Hôn - Lặng - Biển - Bắc - Có - Nắng ở - Phương – Nam - Nàng - Mang - Áo - Sang - Phố - Sửa – Cho – Anh - Không - Cần.

Còn rất nhiều mẹo học bảng tuần hoàn thú vị, hữu ích khác được nhiều thế hệ học sinh chia sẻ. Một điểm chung của tất cả chính là ghép nối thành câu có nghĩa và hài hước thì càng tốt.
Hải Hà (tổng hợp)
Nguồn: Đời sống pháp luật​