[Bọ Luxury] BO.DESIGN

#1
BO.DESIGN  • Bìa Sách
STT:
Tên tác phẩm:
Tác giả:
Text phụ:
Tóm tắt nội dung truyện (để Designer lấy cảm hứng):
Mô tả ảnh:
Yêu cầu (về font chữ, màu sắc, Size bìa,...):
  • Banner
STT:
Tiêu đề Banner:
Trích dẫn:
Text phụ:
Link nơi cần đặt banner (để Designer lấy cảm hứng):
Yêu cầu (về font chữ, màu sắc, thể loại ảnh muốn làm, Size bìa,...):
  • Quotes
STT:
Nội dung (HAY, NGẮN GỌN nhất có thể):
Tác giả / Tác phẩm đã nói:
Text phụ:
Mô tả ảnh:
Yêu cầu (về font chữ, màu sắc, Size bìa,...):
  • Yêu Cầu
Không Spam tại topic
Chỉnh sửa, thay đổi trực tiếp tại đây.
Yêu cầu Designer like khi nhận hàng
Dưới mỗi sản phẩm sẽ có dòng BO. DESIGN để đánh dấu là sản phẩm của Shop. Cảm ơn.

Chỉ chỉnh sửa trong ngày từ khi Bọ Design trả hàng cho bạn.

 
Sửa lần cuối: