Đầu Lâu Động Hoặc Đảo Đầu Lâu

Sói Quỷ

✢Trưởng Lão ✢Vnar✢
Moderator
#1
[Thảo luận] Đầu Lâu Động Hoặc Đảo Đầu Lâu
Chúng ta hãy dành những sự khó hiêủ về cái tên mà Tôi đặt hoăjc là Nhiệm vụ chính của Đầu Lâu Động vào đây, và tôi sẽ giải đáp thắc mắc.
 
Sửa lần cuối: