Vnavatar.com

Tiểu Ngư
Tiểu Ngư
Em muốn set j nè
Mạc
Mạc
Nơ tác giả đó chị
Tiểu Ngư
Tiểu Ngư
Em cũng đăng ký như các bạn là đc á
Mạc
Mạc
Không, em cần chị gắn nơ cho Hạ
Tiểu Ngư
Tiểu Ngư
Chị gắn xong r em
Mạc
Mạc
Chụi ui, em sẽlấy thân thể trong trắng này báo đáp cho chị
Tiểu Ngư
Tiểu Ngư
Haha k cần đâu, à mà mỗi ngày em làm ấm giường cho @Black Tiger là được rồi ý
Mạc
Mạc
Chụi ui, em muốn thân thể trong trắng này cống hiến cho mọi người
Tiểu Ngư
Tiểu Ngư
Năm nay em nhiêu tuổi r nhỉ
Mạc
Mạc
Em bằng con bên dưới
Top Dưới