Vnavatar.com

Hứa Đình
Hứa Đình
Xin chào. :'>
Bọ Xít
Bọ Xít
Chào, ai vậy???
Hứa Đình
Hứa Đình
Mình là một thành viên của Vnavatar, sang để làm quen với cậu nè. :>
Bọ Xít
Bọ Xít
ừm chào cậu, mình cũng là tv của vna hahahaa
Hứa Đình
Hứa Đình
Hahahaa, mình là Hứa Đình, hân hạnh được làm quen. :'>
Bọ Xít
Bọ Xít
Mình là Xít, 16
Bọ Xít
Bọ Xít
Hân hạnh !
Hứa Đình
Hứa Đình
OwO Vậy chúng ta xưng mày tao cho thân thiết nhé? Không muốn thì đổi cái khác cũng được mà. ^^~
Top Dưới