• Dịch vụ làm ảnh bìa cho truyện hoàn toàn miễn phí tại Lumière shop, mời bạn ghé xem

Nhật ký mới

Anh ơi :v cho xin lại cái nick Vô Ái :v.
Anh đổi giao diện diễn đàn như etruyen được không ? Có thêm cbox ấy ?
Adam
Adam
Mem online thưa lắm nên tạo chatbox ế đó em :D