Thí sinh được yêu thích nhất?

 • Hàn Nhật Tà

  Votes: 2 14.3%
 • Ngọc Chii

  Votes: 3 21.4%
 • Shinnigami kun

  Votes: 5 35.7%
 • chungtolabengoan

  Votes: 2 14.3%
 • Du Vũ

  Votes: 2 14.3%
 • Tuyết Linh Đan

  Votes: 1 7.1%

 • Total voters
  14

Diêu Ngọc Mộc Lâm

• Ảo Giác Thiên Đường •
#12
Tên forum: @Du Vũ
Tình cảm đối với forum: Rất nhiều
Học được nhưng gì từ forum: Cách up ảnh :speechless:
Người mình yêu mến nhất forum: @Shinigami kun , @Cửu Nguyệt Băng Hồ (Đang suy nghĩ), @Yên Nhiên Bạch Nguyệt , @Diêu Ngọc Mộc Lâm
Nhận xét này :speechless:
@Shinigami kun : Bé ngố :speechless: (Hết cảm tưởng rồi)
@Cửu Nguyệt Băng Hồ : Tên pede vớ vẩn
@Yên Nhiên Bạch Nguyệt : Rất rất là đáng kính. Sư phụ na~
@Diêu Ngọc Mộc Lâm : Hình như là rất bận học nga~. Nói chuyện rát vui
Thời gian online forum: (tiếng/ngày): Đếm giờ onl? Không bao giờ, quá tốn thời gian. Chuyện vô bổ. Nói chung là "Rảnh thì onl"
Tự nhận xét về mình: Lúc nóng lúc lạnh.
Ảnh member:

Này, tớ không thích up ảnh thật. Vì tớ ghét chụp ảnh nhất quả đất đấy
ối trời... may còn bà vẫn nhớ tới tu...cảm động T.T