• Dịch vụ làm ảnh bìa cho truyện hoàn toàn miễn phí tại Lumière shop, mời bạn ghé xem

Tuyển thành viên cho Hoa Noãn lâu

có nên thêm kỹ thân không nhỉ

  • Votes: 26 100.0%
  • không

    Votes: 1 3.8%

  • Total voters
    26

Ngọc ẩn

*♡* Nương tử kinh nhất thôn Vn này *♡*
Vip Member
Mấy đứa ơi, hay làm một bản pro 5 đi nha. vào phần của mk á.có gì tỷ đăng luôn.
 
Tên nick: Konny
Đăng ký làm kỹ: Thi, chuyện
Hứa thực hiện quy lâu

Bài thơ:

Một mảnh hồn ai, ánh nhật tà
Nhạn buồn rẽ sóng cả thiên thu
Hồn ai cô quạnh nơi vô tận
Một chốn phiêu phiêu, cõi ngoạn du.
 

Ngọc ẩn

*♡* Nương tử kinh nhất thôn Vn này *♡*
Vip Member
Tên nick: Konny
Đăng ký làm kỹ: Thi, chuyện
Hứa thực hiện quy lâu

Bài thơ:

Một mảnh hồn ai, ánh nhật tà
Nhạn buồn rẽ sóng cả thiên thu
Hồn ai cô quạnh nơi vô tận
Một chốn phiêu phiêu, cõi ngoạn du.
kĩ đang rất dư rồi - mình không thể nhận thêm, bạn thấy buồn có thể làm khách, lâu đang miện phí ấy