Phong Anh

Thành Viên Đặc Biệt
#1
Tuyển mem làm Quotes mọi thể loại :heart:

Mẫu
Tên 4r:
Tuổi:
Có kinh nghiệm làm quotes chưa?
Chức vụ (design quotes/nội dung quotes):
 

Phong Muối

Thành viên mới
#4
Tên 4r: Phong Muối
Tuổi: 17
Có kinh nghiệm làm quotes chưa? : Rồi
Chức vụ: des qts, phần nền của em thường đơn giản thôi, nhưng nếu thích thì có thể chỉnh :>
 
#5
Tên 4r: @Vì tui là Queens
Tuổi: 12
Có kinh nghiệm làm quotes chưa? rồi
Chức vụ : Phụ trách ảnh
 

Tuyết Linh Đan

Vạn sự tùy duyên
Vip Member
#6
Tên 4r: @Tuyết Linh Đan
Tuổi: 14 tuổi.
Có kinh nghiệm làm quotes chưa?: Rồi.
Chức vụ (design quotes/nội dung quotes): Design quotes.