Thơ ca Tình - Vạn Xuân

#11
Mảnh Vỡ Pha Lê

Những mảnh vỡ đang cố mình ghép lại
Những mảnh đời bao số phận khác nhau
Cố mạnh mẽ để đem lòng che giấu
Pha lê buồn cũng hóa nước tan theo
Dòng đời xuôi ngược trôi về muôn nẽo
Đứng bên đường thoáng gặp mặt đã quên
Mình quen nhau cũng xem là duyên mệnh
Bởi trên đời là gió thoảng mây trôi
Bao sức sống cũng có ngày mệt mỏi
Đẹp một thời theo ký ức vỡ tan
Thêm một bước để lòng mình chán nản
Thôi hết rồi vươn động mảnh pha lê.

26/12/2017.

-Vạn Xuân-