[Tin HOT] Tiếng Việt nước ta sắp được "cải cách"

Bạn thấy sao về việc cải cách chữ mới này?


  • Total voters
    5

Adam

Administrator
Staff member
Vip Member
#12
=.= shin chỉ thấy nó như mán vậy. ĐÃ dốt tiếng anh rồi thì chớ!!!
phải chi có cải cách bỏ luôn cái dấu nhỉ, chat cho nhanh.