Bạn cảm thâ´y thê´ na`o?

 • Tâm hô`n thanh tịnh

  Votes: 1 50.0%
 • Nhạt nho`a

  Votes: 0 0.0%
 • Không hiểu

  Votes: 1 50.0%

 • Total voters
  2

Francisco

Thành viên mới
#1
Đoạn 01: Lo`ng ngươ`i đổi thay

Tiết tháng bảy, mưa dầm sụt sùi

Toát hơi may lạnh buốt tâm can

Lòng người thay, buổi chiều thu

Ngàn lau nhuốm bạc, lá ngô rụng vàng

Đường Bạch Dương, tà chiều man mác,

Dịp đường lê lác đác chim kêu

Lòng người mà chẳng đổi thay,

Chiều Thu cũng thành chiều đông ánh tà.
 
Last edited:

Francisco

Thành viên mới
#2
Đoạn 02: Sa đô` nghiệp.

Trước tháng ngày trâm gãy bình rơi

Thân tà kiêu hãnh gánh chí non sông,

Ấy phút chốc mưa sa ngói lở

Biết khôn đem mình giải nghệ cao tu

Lớn sang giàu nặng tình thù oán

Máu tươi nhuộm gánh thuỷ hồ màu lam

Đoàn vô sa, tự loài nheo nhóc

Cũng một thời lừng lẫy năm châu,

Cho hay thành bại là cơ

Tiền đồ cơ nghiệp chết nào đem theo?
 

Francisco

Thành viên mới
#3
Đoạn 03: Khắc thời thiên tráo lộn.

Việc nay làm chớ để mai

Nay nối nay, canh nối canh

Cứ vậy mà trôi qua từng khắc.

Đắm mình vô tửu sầu mục nát

Màn khuya soi tà trắng Bạch vĩ dưng dưng

Ngược đời.

Nhất chi phó sử tam thương

Đường tà đạo liệu gợi nền sóng?

Cướp ta đi qua khoảng trời u minh

Lệ ngọt chạm tách tà sầu mang bóng,

Xám hối quỳ lạy nửa bầu Thiên.

Chua xót vu vơ nạo nỗi lòng.
 

Francisco

Thành viên mới
#4
Đoạn 04: Duyên trời.

Đoạn trường nao náo đoạn cự ly

Giai nhân chí tử sắc tu nên sa?

Phụ sắc hoa liệu hồ ly chuyển thế?

Duyên sắc trời vô tri vô cửu trách

Đoạ trường nhân thụ giáo thất kinh sa

Bóng tà bắc hòa mây hòa gió

Mặc duyên phận phó tậm thừa Thiên,

Chống Thiên nào chống số

Số nạ cửu tru cũng bó tay.
 

Francisco

Thành viên mới
#5
Đoạn 05: Nát hơn sang.

Thân chí cao tu nào hơn mồ

Thao thao loạn nhịp phách lối nào sang

Nát vô tuy,

Tuy vô tửu,

Tửu vô âm vô nát nên sang.

Ngâm nguyệt tách tửu chi lâng nhấp

Ngẫm đời ngàn mi phong lượng vô sầu

Trung chung hoa hạ võ mặc,

Bích dạ hồ cửu cầm thi hương.