Thảo luận về cuộc thi sáng tác lần I (truyện ngắn)

Jinnalsin

Bảng Nhãn
#2
Cho hỏi, cái này là đăng trong box truyện ngắn phải ko?
Thắc mắc bạn trả lời ở đây nhé. Bin đã nói là không spam ở đó rồi mà.

Nếu bạn đã có nơ tác giả thì đăng ở truyện ngắn. Không có nơ thì đăng ở mục gửi truyện. Cần có tiền tố và trình bày theo yêu cầu.
Nhé.
 

Lunar

Thành viên mới
#3
Thắc mắc bạn trả lời ơ đây nhé. Bin đã nói là không spam ở đó rồi mà.

Nếu bạn đã có nơ tác giả thì đăng ở truyện ngắn. Không có nơ thì đăng ở mục gửi truyện. Cần có tiền tố và trình bày theo yêu cần.
Nhé.
Vâng, mình hiểu rồi. Mình sẽ xóa spam bên kia liền.
 

Vũ Vũ

Giữ lấy em khi em vẫn còn thương anh được không?
Vip Member
#5

Ngọc ẩn

*♡* Nương tử kinh nhất thôn Vn này *♡*
Vip Member
#6
sao không giới hạn 1 bài thôi, vậy đảm bảo đc tính công bằng
 

Ngọc ẩn

*♡* Nương tử kinh nhất thôn Vn này *♡*
Vip Member
#9