#1
Cho mình hỏi một điều nho nhỏ là tại sao ba hôm nay mình đăng nhập lại không được cộng tiền vậy? Mình đã đăng xuất rồi mới đăng nhập a~. Mình phải sống dựa vào khoản tiên đó đó.