[Thắc mắc] Truyện để lâu quá không đăng chương mới thì sao?

#12
KHOAN!!! Truyện "Ta không phải là mỹ nhân" của con có thể châm trước để vào lưu trữ được ko ạ? Máy con vừa đem sửa nên chưa lưu lại máy được. Khi nào có thời gian con viết tiếp.
Được không ạ? :eek:
@Lãnh Thiếu Hàn
 
#13
KHOAN!!! Truyện "Ta không phải là mỹ nhân" của con có thể châm trước để vào lưu trữ được ko ạ? Máy con vừa đem sửa nên chưa lưu lại máy được. Khi nào có thời gian con viết tiếp.
Được không ạ? :eek:
@Lãnh Thiếu Hàn
Nếu có kiến nghị của tác giả thì OK =))