[Thắc mắc] Truyện để lâu quá không đăng chương mới thì sao?

Yên Nhiên Bạch Nguyệt

~Vân đạm phong khinh~ Vong ưu mạc sầu
#1
Mình thấy khá nhiều truyện các bạn đăng từ lâu nhưng gần 6 tháng vẫn chưa viết tiếp, trong đó có nhiều bạn không có ý định đăng tiếp.
Vậy cho mình hỏi 6 tháng không đăng một chương mới nào thì sao? Mình nhớ mang máng là truyện đó bị tính là drop đúng không?
Cám ơn ad đã lắng nghe! :)
 
#2
Mình thấy khá nhiều truyện các bạn đăng từ lâu nhưng gần 6 tháng vẫn chưa viết tiếp, trong đó có nhiều bạn không có ý định đăng tiếp.
Vậy cho mình hỏi 6 tháng không đăng một chương mới nào thì sao? Mình nhớ mang máng là truyện đó bị tính là drop đúng không?
Cám ơn ad đã lắng nghe! :smile:
Hình như là chuyển vô dự trữ á :3
 
#9