• Dịch vụ làm ảnh bìa cho truyện hoàn toàn miễn phí tại Lumière shop, mời bạn ghé xem

[Sưu tập] Cô gái ST

#1
ST. là gì muội ko dám dịch.
Ad vào đọc nếu phản cảm qua thì xóa hộ em nha: @Gia Nhi @MinhDat
Tiêu đề: Cô gái ST
Sưu tầm: ngoài dân gian không rõ ở chỗ nào. :v
Cô gái ST yếm thục tày rần,
Răng đen hạt nhót, chân đi cù lèo.
Tóc rễ tre chải lược bồ cào,
Xù xì da cóc hác lào tứ tung.
Trên đầu chấy rận như sung,
Rốn lồi quả quýt má hồng chôn niêu
Cô tưởng mình cô ái ấm mĩ miều
Chồng con chả lấy để liều thân du.
Hai nách cô thơm như ổ chuột chù,
Mắt thì rán nhấm lại gù lưng tôm.
Trứng rận bằng quả nhãn lồng,
Miệng cười tủm tỉm như sông Ngân Hà.
Con rận bằng con ba ba,
Đêm về nó gáy cả nhà thất kinh.
Hàng xóm mang gậy đi rình,
Hóa ra rận đực nóng mình bò ra.
Bách đúc cô nếm nồi ba,
Mía re cháng miệng hết vài trăm cây.
Đêm về nghĩ hết dần xa
Dở mình 1 cái gãy 13 thanh giường.
-:v thực chất bài thơ được cóp từ nhận kí sưu tâm của anh hai @Vũ Hằng :v-
 

Vũ Hằng

Thành viên mới
#2
ST. là gì muội ko dám dịch.
Ad vào đọc nếu phản cảm qua thì xóa hộ em nha: @Gia Nhi @MinhDat
Tiêu đề: Cô gái ST
Sưu tầm: ngoài dân gian không rõ ở chỗ nào. :v
Cô gái ST yếm thục tày rần,
Răng đen hạt nhót, chân đi cù lèo.
Tóc rễ tre chải lược bồ cào,
Xù xì da cóc hác lào tứ tung.
Trên đầu chấy rận như sung,
Rốn lồi quả quýt má hồng chôn niêu
Cô tưởng mình cô ái ấm mĩ miều
Chồng con chả lấy để liều thân du.
Hai nách cô thơm như ổ chuột chù,
Mắt thì rán nhấm lại gù lưng tôm.
Trứng rận bằng quả nhãn lồng,
Miệng cười tủm tỉm như sông Ngân Hà.
Con rận bằng con ba ba,
Đêm về nó gáy cả nhà thất kinh.
Hàng xóm mang gậy đi rình,
Hóa ra rận đực nóng mình bò ra.
Bách đúc cô nếm nồi ba,
Mía re cháng miệng hết vài trăm cây.
Đêm về nghĩ hết dần xa
Dở mình 1 cái gãy 13 thanh giường.
-:v thực chất bài thơ được cóp từ nhận kí sưu tâm của anh hai @Vũ Hằng :v-
Cưng được lắm