[Shop Design] ABi Design

Vũ Vũ

Giữ lấy em khi em vẫn còn thương anh được không?
Vip Member
#63

Vũ Vũ

Giữ lấy em khi em vẫn còn thương anh được không?
Vip Member
#64
Nick: @Vũ Vũ
Thể loại: Trích dẫn
Text chính: Đừng đánh mất em khi em vẫn còn thương anh. Đừng lướt qua em khi em vẫn còn đợi anh. Có được không?
Text phụ: Tỏ Tình Thuê
Ảnh sẵn (nếu có): không
Yêu cầu ảnh: ảnh buồn, màu nhẹ. Phù hợp là được
Ghi chú thêm: none
 

Vũ Vũ

Giữ lấy em khi em vẫn còn thương anh được không?
Vip Member
#69