Shin và câu chuyện thiết kế đồ họa

Adam

Administrator
Staff member
Vip Member
#2
Shin biết thiết kế đồ hoạ nữa à, giỏi thế.