Rác

"Nếu người quan trọng của cậu đau, cậu sẽ đau. Nếu họ bị lăng nhục, cậu sẽ tức giận. Nhưng cậu nên nhớ, người quan trọng của cậu không phải bao giờ cũng là người tốt."
 
Nhưng tớ xin lỗi. Chị ấy là người tớ yêu, vì thế dù chị ấy có quá đáng, có sai lầm tới đâu, tớ vẫn sẽ đứng về phía chuyện j ấy. Vì đơn giản chị ấy là người quan trọng của tớ, dù chị ấy có xấu xa.
 
Lúc tươi cười nhất... Là lúc muốn khóc nhất.
Lúc tỏ ra hạnh phúc nhất... Là lúc đau đớn nhất.
Lúc mạnh mẽ nhất... Là lúc yếu đuối nhất.
Lúc nói "Không sao"... Là lúc có sao nhất.
Lúc im lặng nhất... Là lúc bị tổn thương nhiều nhất.
Tôi, là như vậy đấy.
 
Yêu mệt lắm. Đau lắm. Vì thế nên tớ ghét yêu thật lòng chăng?
Nhưng tớ lại muốn cậu yêu tớ thật lòng.
Tớ ích kỷ quá chăng?
Thật là.
 
Last edited: