• Dịch vụ làm ảnh bìa cho truyện hoàn toàn miễn phí tại Lumière shop, mời bạn ghé xem

[Phải đọc] Quy định về chính tả

Status
Not open for further replies.
#1
QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH TẢ

Để đảm bảo sự trong sáng và tính thống nhất về ngôn ngữ ở diễn đàn Vnavatar - Tiếng Việt, các cậu hãy chú ý một số quy định sau về chính tả.

I. Quy định chính tả về từ

- Không sử dụng teencode (hay còn gọi là ngôn ngữ chat) như "ko", "j", "ak",v..v.. hay các từ ngữ không dấu hoặc không thể đánh vần được.
+ Đối với các từ viết tắt thông dụng như "ko" (không), "đc" (được), v...v.. có thể sử dụng một cách hạn chế nhất.
+ Đặc biệt cấm sử dụng kiểu ngôn ngữ này trong tác phẩm.
- Không viết hoa hay in đậm toàn bộ bất kì nội dung nội dung nào.
Ví dụ: "CÓ CHUYỆN GÌ VẬY?" > Vi phạm quy định.
"Có chuyện gì vậy?" > Vi phạm quy định.
- Hạn chế sử dụng từ ngữ địa phương hoặc biệt ngữ xã hội khi đối tượng người đọc hướng đến là "mọi người".


*Vị trí dấu thanh
Gặp một chữ có 1 nguyên âm chứa dấu mũ, dấu ngoắc như Ă, , Ê, Ô, Ơ, Ư, thì đánh dấu lên đó. Thí dụ: “Tuấn”, “tập”, “viết”. Nếu có hai (như ƯƠ), thì đánh dấu lên nguyên âm sau (Ơ). Thí dụ: “đường”, “được”.
Gặp một chữ có phụ âm cuối, thì đánh dấu lên nguyên âm chót. Ví dụ: “hoàng”, “hoạt”, “toán”, “cóng”. Nếu không có thì đánh dấu lên nguyên âm áp chót. Ví dụ: “họa”, “hòe”, “hủy”. (Dĩ nhiên gặp một chữ chỉ có một nguyên âm thì chỉ còn cách là đánh dấu lên nguyên âm đó thôi).

*Viết hoa
Viết hoa vì phép đặt câu: viết hoa sau các dấu câu (dấu chấm câu, dấu chấm than, dấu chấm lửng...);
Viết hoa danh từ riêng chỉ tên người;
Viết hoa tên địa lí;
Viết hoa tên cơ quan, tổ chức: viết hoa chữ cái đầu của các âm tiết của các thành tố chỉ tên loại, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức;
Tên chức vụ, học vị chung không viết hoa. Thí dụ: tổng thống, chủ tịch, tổng bí thư, đại sứ, thái thú, tổng đốc, tiến sĩ, cử nhân, viện sĩ,...
“i ngắn” hay “y dài”?

Trường hợp đứng sau 6 phụ âm /h, k, l, m, s, t/, về cơ bản, cũng đã hình thành một thói quen: viết i ngắn khi là từ thuần Việt; viết y dài khi là từ Hán Việt.
Nguyên âm đứng một mình (âm tiết độc lập) thì sẽ viết i ngắn nếu là từ thuần Việt : ỉ (eo), ì (à) ì (ạch), (béo) ị, (ầm) ĩ,... và y dài, nếu là từ Hán Việt: ý (kiến), (lưu) ý, y (sĩ), (chuẩn) y,...
Nguyên âm đứng đầu âm tiết, có tổ hợp nguyên âm hoặc nguyên âm đôi, viết y dài: yêu (quý), yểu (điệu), yến (tiệc), yên (hùng), huỳnh huỵch,...
Trong các âm tiết nửa mở, có nhiều trường hợp thể hiện bằng hai con chữ i, y nhưng thực chất có sự khác biệt (do sự nhầm lẫn chính tả). Nếu là tổ hợp nguyên âm [wi], như trong các từ quy (tắc), (thâm) thúy, (ma) túy, (xương) tủy, quỵ lụy... thì viết y dài. Nếu là tổ hợp nguyên âm [uj], như trong các từ cúi (đầu), túi (quần), tủi (hổ), xúi (bẩy), (tàn) lụi... thì viết i ngắn.

P/s: vấn đề "y" hay "i" tốt nhất các bạn tra từ điển nếu có sự phân vân hay tranh cãi.


II. Quy định chính tả về dấu câu


Tiếng Việt sử dụng 16 dấu (trong đó có 10 dấu câu): Dấu cách ! ( ) , . : ; ? [ ] { } “ ” ...
Phần này mình xin nói về quy ước dấu cách, trước và sau mỗi dấu câu:
- Với các dấu câu chỉ có một thành phần như dấu phẩy (,), chấm (.), dấu hai chấm ( : )... thì dấu câu đứng liền kí tự phía trước, sau dấu câu là một khoảng trống.
Ví dụ:
Trong ngăn bàn, cuốn tiểu thuyết dày vẫn nằm lặng im.
- Với dấu câu gồm hai thành phần như ngoặc đơn, ngoặc kép, ngoặc nhọn thì bên ngoài của dấu sẽ là khoảng trắng, nội dung bên trong liền sát với dấu.
Cụ thể:
Gốc của từ giao hưởng (symphonie) có nghĩa là sự hòa hợp của các âm thanh.
- Giữa hai dấu câu không có dấu cách, trừ khi chúng thuộc hai câu khác nhau.
Ví dụ:
Cô ta bỗng đứng bật dậy và hét lớn: "Dừng lại!"

III. Quy định chính tả về số

- Dùng dấu phẩy là dấu thập phân. Ví dụ: 3,14.
- Dùng dấu chấm để phân nhóm. Ví dụ 1.234.567.
- Giữa số và đơn vị luôn có một dấu cách phi dãn (no-break space - NBSP).
Một vài Ví dụ: 2,34 cm, 250 GB,...


(Nguồn: gacsach)

>Bài viết trên có một số chỉnh sửa bởi người đăng bài ( @Phương Nhã Đình )<

[Đang cập nhật...]
 
Last edited by a moderator:
Status
Not open for further replies.