[Phải đọc] Quy định chuyên mục Đọc báo giùm bạn

Adam

Administrator
Thành viên BQT
#1
Bài viết trong chyên mục Đọc báo giùm bạn (DBGB) cần tuân thủ Quy định của diễn đàn Vnavatar, và các quy chuẩn đạo đức nói chung của xã hội, phù hợp với tiêu chí và định hướng của một diễn đàn giải trí.
  1. Chỉ đăng các tin mới, bài báo mới trong ngày (trong vòng 24h).
  2. Mọi topic phải được trích dẫn từ nguồn thông tin hợp pháp. Nguồn thông tin hợp pháp là các trang tin online, các ấn phẩm... được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.
  3. Tên topic phải đúng như tên của bài trích dẫn và tên tác giả của bài trích dẫn đó.
  4. Phải dẫn link bài đã coppy vào phần cuối của bài báo.