Nơi xét duyệt các event, trò chơi tại 4rum

Jinnalsin

Bảng Nhãn
#93
Tên nick: @Jinnalsin
EVENT: [EC] THỬ SỨC DỊCH GIẢ
Thời gian diễn ra: Khoảng 1 tháng.
Thể lệ: Mỗi người tham gia tự sưu tầm một đoạn ngắn (văn học, báo mạng, tin tức khoa học...) khoảng 100 từ bằng tiếng anh và dịch chúng.
Yêu cầu: Ghi các từ cần tra từ điển và nghĩa của chúng ở cuối bài.
Cần tài trợ:
Mỗi bài tham gia dịch được 100nl, bài dịch tốt nhất 200nl.

p.s: Có thể mọi người thấy hơi nhiều, nhưng mà mục đích chung vẫn là khuyến khích người tham gia ạ.
 
#94
Tên nick: @Jinnalsin
EVENT: [EC] THỬ SỨC DỊCH GIẢ
Thời gian diễn ra: Khoảng 1 tháng.
Thể lệ: Mỗi người tham gia tự sưu tầm một đoạn ngắn (văn học, báo mạng, tin tức khoa học...) khoảng 100 từ bằng tiếng anh và dịch chúng.
Yêu cầu: Ghi các từ cần tra từ điển và nghĩa của chúng ở cuối bài.
Cần tài trợ:
Mỗi bài tham gia dịch được 100nl, bài dịch tốt nhất 200nl.

p.s: Có thể mọi người thấy hơi nhiều, nhưng mà mục đích chung vẫn là khuyến khích người tham gia ạ.
OK.