Mác tác giả

#24
Vậy ok vậy nhé. Mà nếu ai vi phạm thì:
1 xuất về chuồng :v
2 làm thường dân :v