• Dịch vụ làm ảnh bìa cho truyện hoàn toàn miễn phí tại Lumière shop, mời bạn ghé xem

Lãnh tụ hủ nhân - Lãnh tụ vĩ đại nhất mọi thời đại