• Dịch vụ làm ảnh bìa cho truyện hoàn toàn miễn phí tại Lumière shop, mời bạn ghé xem

Hội giao lưu đối thơ, nói thơ, cảm nhận thơ.

Mọi người thấy thế nào về đề tài này.

  • Khả thi.

    Votes: 24 96.0%
  • Không khả thi.

    Votes: 1 4.0%

  • Total voters
    25

Vũ Hằng

Thành viên mới
Khác chi phải tội giết người?
Ta mà khởi kiện tống tù ngươi thôi
Buôn gian bán lận quen mồm
Chuột kia luật cấm rành rành đây thây
Ra tòa? Người chết là ngươi.
Thịt kia đâu được cho buôn bao giờ
Giấy tờ xuất xứ ở đâu?
Thịt kia cấm chỉ ai cho ăn chỗ nào?
Mau nhìn luật pháp Việt Nam
Trong hàng thực phẩm chuột kia cấm kìa.
đâu đâu có thấy cấm đâu
Chữ cấm chăc tại do ca nhìn nhầm
Ba ta làm vị tướng quan
Cho ông Lãnh già báo đến sáng mai
Thôi thôi Vũ đi ngủ đây
Để mai còn sức tâu thần ba ba
 
đâu đâu có thấy cấm đâu
Chữ cấm chăc tại do ca nhìn nhầm
Ba ta làm vị tướng quan
Cho ông Lãnh già báo đến sáng mai
Thôi thôi Vũ đi ngủ đây
Để mai còn sức tâu thần ba ba
Đã ngu thích chửi khôn à?
Ta đây tể tướng mới là bố quan
Trong thực phẩm không đề tên chuột
Chi cục nào xác nhận thú y?
Thịt không có dấu đều là thịt lậu
Đã không rõ luật còn cố cãi khôn
Thôi thì phạt nhẹ vài trăm
Đánh cho chục trượng vứt thây về nhà


#190
 

Vũ Hằng

Thành viên mới
Đã ngu thích chửi khôn à?
Ta đây tể tướng mới là bố quan
Trong thực phẩm không đề tên chuột
Chi cục nào xác nhận thú y?
Thịt không có dấu đều là thịt lậu
Đã không rõ luật còn cố cãi khôn
Thôi thì phạt nhẹ vài trăm
Đánh cho chục trượng vứt thây về nhà


#190
đâu đâu ca xác thực xem
ca đâu quan lớn. ba ta đúng à
Lãnh Hàn mai đấu tiếp nha
Mèo kia đau bụng chuồn tiêu nó rồi
Vũ Tiểu cũng đi ngủ đây
Đi ngủ dưỡng sắc, tạm làm mĩ nam
 
đâu đâu ca xác thực xem
ca đâu quan lớn. ba ta đúng à
Lãnh Hàn mai đấu tiếp nha
Mèo kia đau bụng chuồn tiêu nó rồi
Vũ Tiểu cũng đi ngủ đây
Đi ngủ dưỡng sắc, tạm làm mĩ nam
Ngủ đi cho khỏe cái thân
Ba mi quan lớn cũng không hề gì
Luật kia đã định rành rành
Quan to càng phải giữ mình thanh liêm
Vi phạm luật, xử không nương
Cậy quyền cậy chức bao che cũng tù. :V
 
Hội giao lưu đối thơ, sưu tầm thơ, cảm nhận thơ,...
Đây cũng có thể coi là một cuộc thi, một cuộc giao lưu thơ văn của thành viên diễn đàn. giữa hai thành viên làm chính:
+ Em @Vũ Hằng - Vũ tiểu đệ
+ Ca ca @Lãnh Thiếu Hàn - Lãnh Hàn ca

Cuộc thi gồm 3 phần:
- Đối thơ. ( tùy vào chủ đề rồi từ chủ đề đó mở rộng ra.)
-
Sưu tầm thơ. ( sưu tầm vào một chủ đề nhất định )
-
Cảm nhận thơ.( bắt buộc phải những bài thơ nổi tiếng, vì không nổi khả năng sẽ có người không biết)

Mọi thành viên trong vnavatar.com đều có thể tham gia và giúp đội mình.
Sau khi đăng kí với mẫu sau đây mọi người có thể vào giúp đội băm bổ đối phương.

Tên:
Tham gia đội: @Vũ Hằng hay @Lãnh Thiếu Hàn

Cuộc thi sẽ bắt đầu khi người của đội bạn ol và đã hiểu rõ cuộc thi.
Luật chơi.
Dựa vào chủ đề và nội dung các bạn có thể giúp đội mình đấu tranh với đội bạn
Thời lượng sau khi đội bạn ra chủ đề để đội bên thực hiện không quá 15 phút (phần đối thơ, sưu tầm thơ) 30 phút ( phần cảm nhận thơ). đội thắng sẽ là đội có thể ra chủ đề tiếp theo.
Nhưng các bạn phải nhớ rằng chỉ khi nào thấy người của đội bên ol thì mới được ra chủ đề.
Kết thúc cuộc thi đội thua sẽ phải làm bất cứ việc gì mà đội thắng yêu cầu.
Chú ý. Nội dung ko vi phạm bất cứ nội quy gì của diễn đàn.

Giờ thì mọi người cùng đăng khí nha.
tags: @Gia Nhi @Wee @Linh Dừa Soda @Nguyễn Phương Bin @Peach @Mộng Hồ @Lâm Chấn Phong @Trái Tim Đen mọi người chơi không?
 
Hội giao lưu đối thơ, sưu tầm thơ, cảm nhận thơ,...
Đây cũng có thể coi là một cuộc thi, một cuộc giao lưu thơ văn của thành viên diễn đàn. giữa hai thành viên làm chính:
+ Em @Vũ Hằng - Vũ tiểu đệ
+ Ca ca @Lãnh Thiếu Hàn - Lãnh Hàn ca

Cuộc thi gồm 3 phần:
- Đối thơ. ( tùy vào chủ đề rồi từ chủ đề đó mở rộng ra.)
-
Sưu tầm thơ. ( sưu tầm vào một chủ đề nhất định )
-
Cảm nhận thơ.( bắt buộc phải những bài thơ nổi tiếng, vì không nổi khả năng sẽ có người không biết)

Mọi thành viên trong vnavatar.com đều có thể tham gia và giúp đội mình.
Sau khi đăng kí với mẫu sau đây mọi người có thể vào giúp đội băm bổ đối phương.

Tên:
Tham gia đội: @Vũ Hằng hay @Lãnh Thiếu Hàn

Cuộc thi sẽ bắt đầu khi người của đội bạn ol và đã hiểu rõ cuộc thi.
Luật chơi.
Dựa vào chủ đề và nội dung các bạn có thể giúp đội mình đấu tranh với đội bạn
Thời lượng sau khi đội bạn ra chủ đề để đội bên thực hiện không quá 15 phút (phần đối thơ, sưu tầm thơ) 30 phút ( phần cảm nhận thơ). đội thắng sẽ là đội có thể ra chủ đề tiếp theo.
Nhưng các bạn phải nhớ rằng chỉ khi nào thấy người của đội bên ol thì mới được ra chủ đề.
Kết thúc cuộc thi đội thua sẽ phải làm bất cứ việc gì mà đội thắng yêu cầu.
Chú ý. Nội dung ko vi phạm bất cứ nội quy gì của diễn đàn.

Giờ thì mọi người cùng đăng khí nha.
tags: @Gia Nhi @Wee @Linh Dừa Soda @Nguyễn Phương Bin @Peach @Mộng Hồ @Lâm Chấn Phong @Trái Tim Đen mọi người chơi không?
Bối rối quá không biết bên nào