• Dịch vụ làm ảnh bìa cho truyện hoàn toàn miễn phí tại Lumière shop, mời bạn ghé xem

Hội giao lưu đối thơ, nói thơ, cảm nhận thơ.

Mọi người thấy thế nào về đề tài này.

  • Khả thi.

    Votes: 24 96.0%
  • Không khả thi.

    Votes: 1 4.0%

  • Total voters
    25

Vũ Hằng

Thành viên mới
Đây này bằng chứng thấy chưa?
Có xâu chuột nướng thần kinh luôn rồi
Bình thường não đã chẳng tinh
Còn nay mất trí nhận ra người nào?
Đến mình chẳng biết là ai
Làm người hại não khổ thân cha già
Ôi ôi Lãnh Thiếu ca ơi
Vũ đây mắt kém, nhìn đâu thấy gì
bằng chứng giơ rõ ra xem
Chỗ nào đệ nói chuột đây cống về
 
Ôi ôi Lãnh Thiếu ca ơi
Vũ đây mắt kém, nhìn đâu thấy gì
bằng chứng giơ rõ ra xem
Chỗ nào đệ nói chuột đây cống về
Ta đây cũng chỉ thấy rằng
Bẻ răng chuột chết trương phình năm hôm
Dù cho là giống ham tờ cũng kinh
Con ta trẻ dại ham ăn
Thấy xâu chuột nướng đâu e ngại gì
Chuột hết đát còn phết bơ
Nướng lên ngào ngạt lừa người đi qua
 
Last edited:

Vũ Hằng

Thành viên mới
Ta đây cũng chỉ thấy rằng
Bẻ răng chuột chết trương phình năm hôm
Cho dù là giống ham tờ cũng kinh
Chuột hết đát còn phết bơ
Nướng lên ngào ngạt lừa người đi qua
Chuột này mới chết à nha.
Bẻ răng chết phát mang ra nướng liền
Câu nào Vũ nói 5 ngày
Ca cho Vũ biết Vũ đào ra ngay
 
Chuột này mới chết à nha.
Bẻ răng chết phát mang liền nướng ngay
Câu nào Vũ nói 5 ngày
Ca cho Vũ biết Vũ đào ra ngay
Gian thương còn nói làm gì
Bán xâu chuột chết còn đòi tiền công
Khai ra câu dưới cống lên
Để thiên hạ nó đem dao dỡ nhà?
 

Vũ Hằng

Thành viên mới
Gian thương còn nói làm gì
Bán xâu chuột chết còn đòi tiền công
Khai ra câu dưới cống lên
Để thiên hạ nó đem dao dỡ nhà?
Chuột này chuột bạch à nha
Ca đâu ra lí chuột chui cống vào
Dỡ nhà đệ sẽ báo quan
Cho ca ngồi ngục bóc lịch vài năm
 
Chuột này chuột bạch à nha
Ca đâu ra lí chuột chui cống vào
Dỡ nhà đệ sẽ báo quan
Cho ca ngồi ngục bóc lịch vài năm
Ta đâu có rảnh dỡ nhà?
Báo cho thiên hạ dỡ nhà ngươi thôi
Nhân chứng kia, rõ chềnh ềnh
Đại phu chẩn bệnh thịt kia có giòi
Mầm dịch hạch, mầm kiết lị
Con ta ăn mới liệt giường bảy hôm
Bây giờ mới thoát nhà ma
Thần kinh đều chập còn chi là người?
 

Vũ Hằng

Thành viên mới
Ta đâu có rảnh dỡ nhà?
Báo cho thiên hạ dỡ nhà ngươi thôi
Nhân chứng kia, rõ chềnh ềnh
Đại phu chẩn bệnh thịt kia có giòi
Mầm dịch hạch, mầm kiết lị
Con ta ăn mới liệt giường bảy hôm
Bây giờ mới thoát nhà ma
Thần kinh đều chập còn chi là người?
Ối mèo khổ thế cơ à
Cho ngu cái tội ăn đồ người ta
Thiên hạ giỏi đến dỡ nhà
Vũ đây lên kiện quan nhà Vũ ta
Quan kia quan là bố ta
Mang cho bọn chúng vài roi quật đùi.
Còn ta ta chỉ ngồi đây
Xem cho sướng mắt lại còn đẹp da
 
Ta đâu có rảnh dỡ nhà?
Báo cho thiên hạ dỡ nhà ngươi thôi
Nhân chứng kia, rõ chềnh ềnh
Đại phu chẩn bệnh thịt kia có giòi
Mầm dịch hạch, mầm kiết lị
Con ta ăn mới liệt giường bảy hôm
Bây giờ mới thoát nhà ma
Thần kinh đều chập còn chi là người?
Khác chi phải tội giết người?
Ta mà khởi kiện tống tù ngươi thôi
Buôn gian bán lận quen mồm
Chuột kia luật cấm rành rành đây thây
Ra tòa? Người chết là ngươi.
Thịt kia đâu được cho buôn bao giờ
Giấy tờ xuất xứ ở đâu?
Thịt kia cấm chỉ ai cho ăn chỗ nào?
Mau nhìn luật pháp Việt Nam
Trong hàng thực phẩm chuột kia cấm kìa.
 
Ối mèo khổ thế cơ à
Cho ngu cái tội ăn đồ người ta
Thiên hạ giỏi đến dỡ nhà
Vũ đây lên kiện quan nhà Vũ ta
Quan kia quan là bố ta
Mang cho bọn chúng vài roi quật đùi.
Còn ta ta chỉ ngồi đây
Xem cho sướng mắt lại còn đẹp da
Đã ngu thích chửi khôn à?
Ta đây tể tướng mới là bố quan
Trong thực phẩm không đề tên chuột
Chi cục nào xác nhận thú y?
Thịt không có dấu đều là thịt lậu
Đã không rõ luật còn cố cãi khôn
Thôi thì phạt nhẹ vài trăm
Đánh cho chục trượng vứt thây về nhà