• Dịch vụ làm ảnh bìa cho truyện hoàn toàn miễn phí tại Lumière shop, mời bạn ghé xem

Hội giao lưu đối thơ, nói thơ, cảm nhận thơ.

Mọi người thấy thế nào về đề tài này.

  • Khả thi.

    Votes: 24 96.0%
  • Không khả thi.

    Votes: 1 4.0%

  • Total voters
    25
Mèo này ai bảo vũ nuôi
Vũ đây mang đến chỉ cho lau bàn
Lau bàn rửa nợ sạch trơn
Đuổi về thôi chứ, hơi đâu tốn tiền
Này này mèo đã trao thân
Vũ sao lại nỡ phủi tay từ Mèo
Phận Mèo rõ bạc làm sao
Bị người phi lễ từ rày ế trơ
Thôi thì về với phụ thân
Cơm nuôi ba bữa khỏi lo lau bàn
Một lần trót dại theo trai
Từ nay nên nhớ không ai thương Mèo
Ngoài ta trót dại đèo bòng
Treo đèn tuyển rể hoài công phí tiền
 

Vũ Hằng

Thành viên mới
Này này mèo đã trao thân
Vũ sao lại nỡ phủi tay từ Mèo
Phận Mèo rõ bạc làm sao
Bị người phi lễ từ rày ế trơ
Thôi thì về với phụ thân
Cơm nuôi ba bữa khỏi lo lau bàn
Một lần trót dại theo trai
Từ nay nên nhớ không ai thương Mèo
Ngoài ta trót dại đèo bòng
Treo đèn tuyển rể hoài công phí tiền
Thiếu lãnh chưa mang mèo đi
Trả tiền thịt chuột 3 hào 8 xu.
Không nhanh Vũ kiện à nha
Ở tù một lượt đỡ phải trả cương
 
Last edited:
Thiếu lãnh chưa mang mèo đi
Trả tiền thịt chuột 3 hào 8 xu.
Không nhanh Vũ khiện à nha
Ở tù một lượt đỡ phải trả cương
Thằng kia chưa tính sổ ngươi
Ôm mèo thì chớ bắt con ta lau bàn
Một thân nó rách te tua
Ông đây chưa đốt nhà mày là may.
 

Vũ Hằng

Thành viên mới
Thằng kia chưa tính sổ ngươi
Ôm mèo thì chớ bắt con ta lau bàn
Một thân nó rách te tua
Ông đây chưa đốt nhà mày là may.
Ừ thì giỏi cứ đốt nhà
Nhưng trước khi đốt trả ta tiền à
Tiền này ta đi kiện nha
Bèo nhèo kêu mãi còn kêu đốt nhà,
Nhân chứng bằng chứng cóa nha
Chuận bị bóc lịch vài năm đi à.
 
Ừ thì giỏi cứ đốt nhà
Nhưng trước khi đốt trả ta tiền à
Tiền này ta đi kiện nha
Bèo nhèo kêu mãi còn kêu đốt nhà,
Nhân chứng bằng chứng cóa nha
Chuận bị bóc lịch vài năm đi à.
Quán hàng này mất vệ sinh
Chuột câu dưới cống con ta ăn vào
Bảy ngày Tào Tháo rượt quanh
Lão thiên tha mạng chưa đem ra đồng
Ngươi còn đòi tính tiền công?
Mạng ngươi không đủ đền tiền con ta
Một thân gái dại tàn ma
Bởi vì xiên chuột quán ngươi mà thành
Tưởng rằng đi kiện được ta?
Làm ăn bất chính cho ngươi vào tù. :V
 
Quán hàng này mất vệ sinh
Chuột câu dưới cống con ta ăn vào
Bảy ngày Tào Tháo rượt quanh
Lão thiên tha mạng chưa đem ra đồng
Ngươi còn đòi tính tiền công?
Mạng ngươi không đủ đền tiền con ta
Một thân gái dại tàn ma
Bởi vì xiên chuột quán ngươi mà thành
Tưởng rằng đi kiện được ta?
Làm ăn bất chính cho ngươi vào tù. :V
Xúc tích, hay kinh nhể? ^^ Mà ai xui xẻo ăn chuột nhà @Vũ Hằng vậy trời, chẹp!
 

Vũ Hằng

Thành viên mới
Quán hàng này mất vệ sinh
Chuột câu dưới cống con ta ăn vào
Bảy ngày Tào Tháo rượt quanh
Lão thiên tha mạng chưa đem ra đồng
Ngươi còn đòi tính tiền công?
Mạng ngươi không đủ đền tiền con ta
Một thân gái dại tàn ma
Bởi vì xiên chuột quán ngươi mà thành
Tưởng rằng đi kiện được ta?
Làm ăn bất chính cho ngươi vào tù. :V
Chuột bạch nuôi chết vì răng
Răng do ta bẻ nên không đụng hàng
Chuột mua đến những 3 xu
Ta đây tính dẻ vậy rồi còn kêu,
Mèo kia mi ăm mèo ta
Còn không mau trả Lãnh ca kêu gì.
 
Xúc tích, hay kinh nhể? ^^ Mà ai xui xẻo ăn chuột nhà @Vũ Hằng vậy trời, chẹp!
Đây này bằng chứng thấy chưa?
Có xâu chuột nướng thần kinh luôn rồi
Bình thường não đã chẳng tinh
Còn nay mất trí nhận ra người nào?
Đến mình chẳng biết là ai
Làm người hại não khổ thân cha già
Xâu chuột có đáng là bao?
Ham ăn rước bệnh lại đào túi cha.
 
Đây này bằng chứng thấy chưa?
Có xâu chuột nướng thần kinh luôn rồi
Bình thường não đã chẳng tinh
Còn nay mất trí nhận ra người nào?
Đến mình chẳng biết là ai
Là người hại não khổ thân cha già
À ra là ra thế à
Dùng nghĩa hàm ý mà chà bẹp con
Chuột nướng chưa thử chắc ngon
Cơ mà nhường Lãnh kẻo... héo hon cha già