• Dịch vụ làm ảnh bìa cho truyện hoàn toàn miễn phí tại Lumière shop, mời bạn ghé xem

help

Du Vũ

Silver Bullet
#34
Nói chung là thế này. Nam nữ quan trọng cái đếch gì =_=. Xưng "Cậu-tớ" cho lịch sự :speechless: