Status
Not open for further replies.

chungtolabengoan

Abi Design
Vip Member
#51
Em có thời gian rảnh nên học hỏi nhiều được. Chị biết những đóng góp của mem rất đáng quý, vả lại những tác giả ở đây cũng không phải chuyên nghiệp, không phải truyện để kiếm tiền. Nếu em thấy 4rum lạc hậu quá thì có thể không ở đây nữa.
vậy ra chị đuổi member à?
 
#52
shin nói chẳng có công sức nào hết chị nhé. Có bạn chẳng tham gia gì cả, sưu không, sáng tác không, dịch không. Ngày onl vài lần, up topic xàm mà cũng được đến cả chục nl đây thôi
Cái đó là mấy bạn ấy lên đây để kb, giao lưu, giải trí. Chẳng lẽ không viết, sưu, dịch truyện thì không được tham gia diễn đàn. Những nl đó là khuyến khích thôi.
 

chungtolabengoan

Abi Design
Vip Member
#54
Cái đó là mấy bạn ấy lên đây để kb, giao lưu, giải trí. Chẳng lẽ không viết, sưu, dịch truyện thì không được tham gia diễn đàn. Những nl đó là khuyến khích thôi.
shin đâu có nói phải sưu các thứ mới được tham gia. Mà cái tiền khuyến khích kia, chị vừa nói do công sức của các bạn là shin đã thấy ổn rồi
 
#56
shin đâu có nói phải sưu các thứ mới được tham gia. Mà cái tiền khuyến khích kia, chị vừa nói do công sức của các bạn là shin đã thấy ổn rồi
Những bạn có nhiều nl là do công sức. Còn mấy bạn chỉ up stt, đăng nhập, up topic thì được bao nhiêu nl đâu.
shin cạn lời rồi. Shin thấy chị thật sự chẳng coi trọng ý kiến mem, chỉ một mực khẳng định ý kiến của chị đúng thoy
Nếu chị không coi trọng thì chẳng rep với em tới giờ này. Em cũng chỉ cho mình đúng không phải sao. Chị cũng không biết nói gì hơn.
 
Status
Not open for further replies.