Trình Phong

Mãi yêu Nguyệt Nhi
#1
Mk nghĩ nên thêm phần «Sổ nhật ký» và «Báo tường» vào khu vực hello world.

I - Sổ nhật ký

Ở đây mỗi thành viên chỉ được đăng 1 chủ đề, con như là một góc riêng tư để ghi lại những kỉ niệm.

Không spam tại sổ nhật ký của ng khác, chỉ có thể xem.

=))
II- Báo tường

Khu vực báo tường là nơi làm những trang báo tường đẹp mắt kết hợp giữa văn chương, thơ ca, và hội họa vào một tác phẩm.

Có thể làm đơn học do một nhón thành viên Lm báo tường.


Góp ý nhỏ thôi... Được hay không cũng hăm sao,...
 
#2
Sổ nhật ký bạn đề ra tương tự tự kỷ vậy vậy đấy.

Lucas
 
#4