Gửi Tuổi Thanh Xuân - 2017

Ngọc Chii

~Hữu duyên thiên lý lăng tương ngộ~
#19
Chi inbox cho tớ để nộp bài thi với tiêu đề như trên nhé :x3: Sẵn tiện không rõ gì thì cứ hỏi tớ luôn cho tiện
:)) cảm ơn cậu nha. Đến hạn tớ nộp được không? Sắp tết tớ sẽ gửi :3