• Dịch vụ làm ảnh bìa cho truyện hoàn toàn miễn phí tại Lumière shop, mời bạn ghé xem

[Game] Nối từ Tiếng Anh

Hay không?

  • Có ^^

    Votes: 15 88.2%
  • Không -_-

    Votes: 2 11.8%

  • Total voters
    17
#1
Chữ cuối cùng của từ sẽ là chữ đầu tiên của từ tiếp theo.

Vd: Monday - yellow - window - win...

Mời mọi người tham giaTừ đầu tiên: New (mới)
Note: Ghi nghĩa nhé :laugh:
 
Last edited:

Tuyết Linh Đan

Vạn sự tùy duyên
Vip Member
#2
What
Noti: Cái gì.