Design có hữu ích không?

  • Không

  • Bình thường


Results are only viewable after voting.

SuongOmega

Manager designer team
#1

1.ĐĂNG KÍ LÀM BÌA TRUYỆN : 35 ngân lượng

•Tên truyện

•Tác giả

•Thể loại

•Yêu cầu hình: ( đơn giản, không quá tỉ mỉ nhé )

•Câu text

• Link truyện trên 4rum


2.ĐĂNG KÍ LÀM BÌA TRÍCH DẪN : 30 ngân lượng

• Text chính:

• Text phụ

• Yêu cầu với hình:

• Link đăng trên 4rum


3.ĐĂNG KÍ BÌA TỪNG CHAPTER : 20 ngân lượng

• Tên truyện, tên chapter:

• Tác giả:

• Câu text:

• Yêu cầu hình:

•Link truyện trân diễn đàn


Lưu ý: + Quá trình đăng kí làm bìa và trả bìa đều diễn ra trong topic, trả ngân lượng trước khi nhận bìa

+ Nhận bằng like, trả bìa trong tối đa 5 ngày


► Danh sách designer chính thức:

@SuongOmega
@Linh Dừa Soda


@Lãnh Thiếu Hàn
@Lucas

@Hàn Tử

@Đen Trắng

@Lunar
@Tuyết Linh Đan@Diệu Linh

@Hàn Dĩnh (tập sự)


( các des nhanh chóng gửi cho tôi link imgur, tối thiểu 2 bìa từng des để tôi cập nhập)


Team des vẫn tuyển des, chính thức và thực tập sinh. Thông tin chi tiết liên hệ mình hoặc, để lại comment trong topic nhé ^0^
 
Last edited: