#2
Địa chân cao cương,nhất phải thanh sơn thiên cổ thụ
Môn triều đại hải,tam giang hà thủy vạn niên công
Đất rung núi lớn,một phái thanh sơn ngàn đời thụ
Cửa hướng bể rộng,ba sông hợp nhất vạn năm công
 
#3
Thụ ngô thụ dĩ cập nhân chi thụ
Công ngô công dĩ cập nhân chi công
Chiều uke của mình như uke của người
Hành seme của mình như seme của người