Cẩm nang sử dụng diễn đàn

Mạt Du

♏ Độc Kim ♏
Super Moderator
#1
Cẩm nang sử dụng diễn đàn

1. Đăng kí tài khoản trên diễn đàn
2. Đăng nhập vào tài khoản đã đăng kí
3. Cách thay ảnh đại diện
4. Thay chữ kí
5. Đăng bài viết lên diễn đàn
6. Các chức năng trên thanh công cụ
7. Bình luận bài viết
8. Các bước làm phụ lục
 
Thích: Cáo