Nhật Tà

| Muôn đời phê cần |
Vip Member
#11

Vũ Vũ

Giữ lấy em khi em vẫn còn thương anh được không?
Vip Member
#12
- Hình sinbad như thế nào vậy? :'v Là thanh niên này trong bộ đồ khác ấy à? :'v
Yep là thanh niên ấy đấy trong hình dạng có hai cái tai sói :v
 

Nhật Tà

| Muôn đời phê cần |
Vip Member
#14
Yep là thanh niên ấy đấy trong hình dạng có hai cái tai sói :roflmao:
- Tìm thế nào cũng đếch thấy anh ấy có tai sói :roflmao: 
Last edited:

Vũ Vũ

Giữ lấy em khi em vẫn còn thương anh được không?
Vip Member
#15

Nhật Tà

| Muôn đời phê cần |
Vip Member
#16

Vũ Vũ

Giữ lấy em khi em vẫn còn thương anh được không?
Vip Member
#17

Nhật Tà

| Muôn đời phê cần |
Vip Member
#18

Vũ Vũ

Giữ lấy em khi em vẫn còn thương anh được không?
Vip Member
#19

Nhật Tà

| Muôn đời phê cần |
Vip Member
#20