• Dịch vụ làm ảnh bìa cho truyện hoàn toàn miễn phí tại Lumière shop, mời bạn ghé xem

Bộ sưu tập trai đẹp (Update - 8/10)

Bạn thấy thế nào?

 • Hay

  Votes: 17 77.3%
 • Không hay

  Votes: 1 4.5%
 • Thường thôi

  Votes: 4 18.2%

 • Total voters
  22