Search results

 1. chungtolabengoan

  yes, 1 vote

  yes, 1 vote
 2. chungtolabengoan

  [Tin HOT] Tiếng Việt nước ta sắp được "cải cách"

  =.= shin chỉ thấy nó như mán vậy. ĐÃ dốt tiếng anh rồi thì chớ!!!
 3. chungtolabengoan

  [Tin HOT] Tiếng Việt nước ta sắp được "cải cách"

  tiếng anh còn chưa sõi đã đi học tiế q việt
 4. chungtolabengoan

  [Tin HOT] Tiếng Việt nước ta sắp được "cải cách"

  Người trong giới nghiên cứu ngôn ngữ nhận định rằng ở bất cứ ngôn ngữ của quốc gia nào trên thế giới, cũng sẽ có chuyện chữ viết, phát âm có những điểm không thống nhất hoặc là "vênh" như tác giả Bùi Hiền nói. Và lịch sử đã chỉ ra, thay đổi chẳng những không có lợi mà còn có hại! Xôn xao đề...
 5. chungtolabengoan

  Mở hội người già nhớ tag t vào =.=

  Mở hội người già nhớ tag t vào =.=
 6. chungtolabengoan

  t cũng đang muốn bị ban đây, nhưng lại chẳng biết cách gây war tn

  t cũng đang muốn bị ban đây, nhưng lại chẳng biết cách gây war tn
 7. chungtolabengoan

  hi e, lâu quá rồi ko nch nek

  hi e, lâu quá rồi ko nch nek
 8. chungtolabengoan

  Ngươi thích gây war lắm nên mới bị ban à?

  Ngươi thích gây war lắm nên mới bị ban à?
 9. chungtolabengoan

  ặc, thi kiểu gì? t 1 tháng nữa thi rồi

  ặc, thi kiểu gì? t 1 tháng nữa thi rồi
 10. chungtolabengoan

  đấy là điên rồi!!!

  đấy là điên rồi!!!
 11. chungtolabengoan

  ngủ là ngủ học là học chứ anh, hiccccc

  ngủ là ngủ học là học chứ anh, hiccccc
 12. chungtolabengoan

  học chăm thế!!! thôi t cx học chăm đây, nghỉ chơi luôn

  học chăm thế!!! thôi t cx học chăm đây, nghỉ chơi luôn
 13. chungtolabengoan

  ờ, năm sau à? Chẳng qua là dạo này trình tk của t đang thăng cấp, và t muốn thử solo với mấy đứa...

  ờ, năm sau à? Chẳng qua là dạo này trình tk của t đang thăng cấp, và t muốn thử solo với mấy đứa giỏi xem sao, haha
 14. chungtolabengoan

  Khổ nhất là đang ôn thi thì buồn ngủ -.-

  Khổ nhất là đang ôn thi thì buồn ngủ -.-
 15. chungtolabengoan

  t chẳng nhớ

  t chẳng nhớ