Cộng đồng viết lách và hỗ trợ sáng tác

Nhật Tà
Nhật Tà
- Xin chào ?
L
Lãnh Tử Tuyết
Phải nep hông?
Nhật Tà
Nhật Tà
- Hở ?
L
Lãnh Tử Tuyết
Người quen đây :))
Nhật Tà
Nhật Tà
- Ồ.