Ngọc ẩn

Cự giải sấu tính, Chém gió xuyên màng đêm.
ăn, ngủ và những chuyện điên.
:nhandan10::nhandan10::nhandan10:
Birthday
June 27
Location
Vân Mộng Cốc
Occupation
độc thần

Chữ ký

Nước mắt, nó mặn và đắng chát. Có khi nào nó ngọt ngào như kẹo đường không? Chỉ một lần cũng không thể sao

:nhandan36::nhandan36::nhandan36:

Trophies

 1. 10

  I like it a lot

  Your messages have been liked 25 times.
 2. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 3. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 4. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 5. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 6. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.