• Dịch vụ làm ảnh bìa cho truyện hoàn toàn miễn phí tại Lumière shop, mời bạn ghé xem

Tác phẩm phương tây

Văn học phương Tây, còn được gọi là văn học châu Âu, là văn học được viết trong bối cảnh văn hoá phương Tây