• Dịch vụ làm ảnh bìa cho truyện hoàn toàn miễn phí tại Lumière shop, mời bạn ghé xem

Ngoài lề sáng tác

Thảo luận các vấn đề xung quanh sáng tác, chia sẻ các kinh nghiệm về sáng tác cho các cây bút mới