• Dịch vụ làm ảnh bìa cho truyện hoàn toàn miễn phí tại Lumière shop, mời bạn ghé xem

Hướng dẫn sử dụng diễn đàn

Lần đầu bạn sử dụng diễn đàn? hãy vào đây để biết cách sử dụng nó nhé